วิสัยทัศน์

คำขวัญอำเภอพาน

 

พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำไย
ถ้ำผาโขงงามสดใส  เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร
งามตระการพระธาตุสามดวง เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง