ติดต่อเรา

อำเภอพาน

ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โทรศัพท์. 0-5372-1495 โทรสาร. 053-721911