กลุ่มจักสานไม่ไผ่บ้านป่าหัด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 242


ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งกลุ่มโดยการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน เป็นอาชีพเสริมจากการทำการเกษตรอาชีพหลัก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 085-719778