บ่อน้ำพุเย็นบ้านแม่คาวหลวง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 272


บ่อน้ำพุเย็นบ้านแม่คาวหลวง บ้านแม่คาวหลวง  หมู่ที่  2   ตำบลสันกลาง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย