อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 126


อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก บ้านท่าดีหมี  หมู่ที่  18  ตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย