กลุ่มแปรรูปผลไม้ (ลำไยอบแห้ง ฯลฯ)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 357


เลขที่ 709/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 722510 , 089 851 5094