กลุ่มท่อผ้า บ้านท่าหล่ม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 256


ตั้งอยู่ที่บ้านท่าหล่ม หมู่ที่ 4 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย เป็นการทอผ้าซึ่งเป็นหัตถกรรมในครอบครัวที่เป็นการผลิตนอกฤดูการเกษตร มีความสำคัญมาอย่างยาวนาน เป็นอาชีพที่สืบสานกันตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่เดิมในอดีตมีการทอกันเฉพาะครัวเรือน และในปัจจุบันเป็นอาชีพที่ทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 097-0821815