พระธาตุจอมรุ่ง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 297


พระธาตุจอมรุ่ง ตั้งอยู่ บ้านแม่เย็น หมู่ที่  3 ต. แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ตามตำนานได้เล่าขานต่อๆกันมาในราว พ.ศ. 1837 เจ้าเมืองภูกามยาวแห่งเมืองพะเยา ได้มาสร้างพระธาตุจอมรุ่ง ซึ่งบรรจุเส้นพระะเกศา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาพระธาตุได้เริ่มชำรุดในราว พ.ศ. 2474 ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา ได้บูรณะสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพระธาตุ 1 ใน 9 จอมที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-957070 (อบต.แม่เย็น)