กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง บ้านแม่อ้อใน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 170


ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

มูลนิธิผู้หญิงได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการวิจัยการว่างงานในกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 1 บ้านแม่อ้อใน ปรากฎว่าสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีหลังฤดูการทำนาแล้วไม่มีอาชีพเสริม จึงได้รวมกลุ่มจากสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มทอผ้า โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพาน และสนับสนุนเงินทุนดำเนินการจำนวน 60,000 บาท โดยมีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 27 คน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080-1290339