เปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการยังบ้านห้วยชมพู ตำบลม่วงคำ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 256


เปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการยังบ้านห้วยชมพู ตำบลม่วงคำ ห่างจากอำเภอประมาณ 16 กม มีบริการทำฟัน ตัดผม และเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส 10.30 ร่วมฟังการเสวนาของกรมการค้าภายในมากับสมาคมโรงสี เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนา ราคาข้าว สรุปประมาณว่าเกษตรกรต้องการทราบข้อมูลราคาข้าวจะได้ปลูกถูก และตลาดโดยเฉพาะข้าวปลอดสาร วันนี้คนมารับฝากไปหลายเรื่องแต่ไม่รู้จะดูให้หรือไม่ เป็นห่วงเกษตรกร ราคาผลผลิตเกือบทุกตัวดำดิ่งอย่างเดียว