ต้อนรับคณะตรวจประเมินรางวัลการบรืหารจัดการที่ดี ของ กถ ที่ อบต สันกลาง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 279


ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินรางวัลการบรืหารจัดการที่ดี ของ กถ ที่อบต สันกลาง นำโดย ศ ดรโกวิทย์ พวงงาม เป็นที่น่ายินดีและน่าชื่นชมของชาวอำเภอพาน ที่ อบตสันกลางและหัวง้ม เป็น 2 ใน 12 อปท ที่เข้ารอบระดับประเทศ 10.00 น มามอบใบประกาศเกษตรกรที่ผ่านการอบรม7 รุ่นรวม 350 คนของตำบลแม่อ้อ ที่ อบต แม่อ้อ และร่วมพบปะสมาชิกสภา อบต ในโอกาสมีการประชุมสภาด้วย วันนี้ได้งานเนื้อๆ จริงค่ะ