ประชุมพิจารณางบประมาณโครงการของเกษตร 18 ชุมชน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 345


ประชุมพิจารณางบประมาณโครงการของเกษตร รวม18 ชุมชน 95 โครงการงบประมาณ 5.3 ล้านบาท ช่วงบ่ายอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬามาเยี่ยมติดตามผลการฝึกงานของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ ที่ส่งมาฝึกงานในหน้าที่ปลัดอำเภอกับนายอำเภอพาน จำนวน 2 คน (อีก1 คนมาจากม ศรีนครินทรวิโรฒ) จำนวน 2.5 เดือน เย็นไปดูพื้นที่ ที่จะของบประมาณขุดลอกหนองบวกขอน ต ธารทอง เพื่อเห็นสภาพความเป็นจริง ทำแล้วใครจะได้ประโยชน์และได้ประโยชน์มากหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจ