พระธาตุจอมแจ้ง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 130


ตั้งอยู่บนยอดดอยป่าซาง หมู่ 12 บ้านร่องบอน ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย มีเนื้อที่กว่า 500 ไร่ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่ครูบาศรีวิชัย (ตนบุญแห่งล้านนา) เคยมาบูรณะไว้ และยังเป็นวัดที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในอำเภอพาน มีความสูงถึง 1,350 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ระยะทางจากถนนด้านล่างขึ้นไปยังองค์พระธาตุมีความยาวกว่า 700 เมตร จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ( เดือน 9 เหนือ ) เป็นประจำทุกๆปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-635227-8 (อบต.ม่วงคำ)