พระธาตุสามดวง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 135


ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานไปประมาณ 6 กิโลเมตรน โดยธาตุแต่ละดวงจะเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันต์ มีบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถขึ้นไปสักการะและชมทิวทัศน์ได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-676468 (อบต.ป่าหุ่ง)