สืบฮีตสานฮอย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 100


ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย แหล่งเรียนรู้แห่งนี้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อลดความรุนแรงของครอบครัว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นศูนย์เด็กเล็กเก่า

ซึ่งขอใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของตำบลสันกลาง ให้ลูกหลานได้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร มีการส่งเสริมจาก อบต.สันกลาง รวมทั้งกลุ่มอสม. รวมไปถึงมีการฝึกอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน การทอผ้า ปลูกต้นฝ้าย ฯลฯ และยังมีเด็กๆมาเรียนรู้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 093-2598703