สวนฟ้าใสวิกตอเรีย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 375


ตั้งอยู่ บ้านป่าข่า หมู่ที่ 12 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เป็นสวนบัวยักษ์ขนาดใหญ่คนสามารถยืนได้ บริหารโดย “คุณโด่ง” หรือ คุณวีรศักดิ์ มหิตธิ ไม่ได้มีเพียงสระบัวเท่านั้น แต่ยังมีการจัดสถานที่เป็นร้านอาหาร และที่นั่งพัก สถานที่ถ่ายภาพของสระน้ำ สระบัว ดอกและใบบัว ชมทิวทัศน์ของทุ่งนากว้างใหญ่ สวยงาม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 083-5768057