ฟาร์มคุณทวด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 453


ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.สันติสุข  อ.พาน  จ.เชียงราย เริ่มต้นจาก คุณกฤตวิทย์ วางขุนทด หรือ คุณมาร์ค ที่เติบโตจากครอบครัวคนเมืองที่กรุงเทพฯได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ University Sussex ในเมือง Brightonเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่แถบชานเมืองจึงมีโอกาสได้เห็นวิถีชีวิตของคนชนบทที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในครอบครัวเอง ส่วนที่เหลือก็นำมาขายในตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต ซึ่งคล้ายตลาดนัดบ้านเรา ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ไร่นาสวนผสม โดยไม่ใช้สารเคมี เปิดทำการ 08.30 – 17.00 น. ทุกวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 084-9295301