พระธาตุกู่แก้ว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 333


ตั้งอยู่เขตบ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลแม่อ้อมานาน สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ ตามหลักฐานว่ามีการบูรณปฏิสังขรโดยครูบากัญชนะ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่บนยอดดอยแม่แก้วเป็นที่นับถือของคนทั่วไป มีประเพณีการสรงน้ำในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 (8 เหนือ) มีกิจกรรมการเดินขึ้นพระธาตุและจุดบั้งไฟบูชาพุทธคุณ และเป็นสถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเดินป่าเพื่อชมทิวทัศน์ของตำบลแม่อ้อ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-160816 (อบต.แม่อ้อ)