ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง (ศาลเจ้าจี้กง)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 321


ตั้งอยู่บ้านร่องบอน หมู่ที่ 12 ต.ม่วงคำ อ.พาน  จ.เชียงราย

ศาลเจ้าจี้กงก่อตั้งเมื่อวันมหาสงกรานต์ ปีพ.ศ. 2533 แต่เดิมเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ใช้ชื่อว่า ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งเกาะ ต่อมาได้รับเทวธรรมชี้แนะจากพระอาจารย์จี้กง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสัณฑคารหน่ำ

พิ้งซื้อ ขึ้นเพื่อตั้งแท่นบูชาแผ่นป้ายบรรพชนและเพื่อเป็นที่พักสำหรับคณะศิษย์ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมเปิดทำการเวลา 08.30-16.00 น

 

.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.  087-3042782