ศูนย์นวดแผนไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 528


ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเหมืองง่า ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

บริการ นวดจับ คลายเส้น นวดประคบ นวดฝ่าเท้า เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-1792545